Arbetsområden

Inom företaget finns olika typer av kompetens

Våra arbetsområden är mycket varierande, men speciellt vill vi nämna:

 • forskning & utveckling
 • utredning och analys
 • projektstyrning i programskede
 • mätning och utvärdering

Projekten avser enskilda objekt eller generella program. Vi täcker olika områden så som:

 • innemiljö
 • belysning
 • ventilation
 • effektivare elanvändning
 • intelligenta styr & reglersystem
 • klimatpåverkan
 • energisystem

Vi som arbetar här

Eje Sandberg

"Utvärdering"

Energiområdet är verkligen dynamiskt, med ständigt ny teknik och nya lösningar. Mitt fokus är utveckling och utvärdering av program för energieffektiva byggnader och installationer. Jag är också rådgivare i ett antal passivhusprojekt och föreläser ofta om passivhusbyggande.

Mitt CV

Lotta Bångens

"Sprida kunskap"

Jag arbetar med energieffektiv teknik i byggnader och hur kunskap om ny teknik kan föras ut till fastighetsägare, offentliga förvaltare m fl. Ofta kopplat till ekonomi och inomhusmiljö. Utredningar inom energiområdet samt utbildning/kurser ingår också i uppdraget.

Mitt CV

Per Wickman

"Uppföljning"

Att verkligen förstå hur en byggnad med dess installationer fungerar är en förutsättning för effektiv energianvändning och sund inomhusmiljö. Inom mitt område är det viktigt att utveckla och använda skarpa verktyg för analys och uppföljning.

Mitt CV

 

Exempel på uppdragsgivare

 • Uppsala läns landsting
 • Etik & Energi
 • Stockholms stad
 • Västerås stad
 • Linköpings kommun
 • Växjö stad
 • Veidekke
 • Svenska Bostäder
 • Energimyndigheten
 • Miljöstyrningsrådet
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Fortifikationsverket
 • Sweden Green Building Council
 • Kommunförbundet Stockholms län